Panevėžio, Anykščių, Biržų, Pasvalio, Kupiškio, Rokiškio, Pakruojo naujienos.
Redaktorė: L. Matelienė
HOROSKOPAI

Opozicijos lyderė nuotoliniame Panevėžio tarybos posėdyje pareiškė abejojanti balsavimo dėl naujos Vietos veiklos grupės sudėties rezultatų patikimumu
Nejuto nei skonio, nei kvapo ir pasivaideno nelaboji korona
Agė RAGAITĖ, "Panevėžio kraštas"

Pasaulio centras

Raudonai rudas buvo ne tik dvaras, bet ir karvelidė, gulbės namelis (nuotraukos)

Teisės profesoriaus Mykolo Riomerio dukra į šeimos dvarvietę kaskart važiuoja skaudančia širdimi, nes tebėra gyvi prisiminimai, kaip sovietų valdžia juos iš giminės lizdo visam laikui ištrenkė, svetimiems leido išvalkioti vertingus paveikslus ir biblioteką. Nelinksma jai ir kad daugiau niekam iš palikuonių to dvaro nereikia – nei sūnui, nei anūkams. plačiau»

Milžino išgulėtas kaimas išgarsėjo amatininkais (nuotraukos, vaizdo reportažas)

Lietuvos ir Latvijos pasienio ruože esantys Juostaviečiai – kaip įrodymas, kad šios dvi šalys viena be kitos neišsivertė. Lietuviai traukdavo per „rubežių“ parsisamdyti turtingiems Latvijos ūkininkams, siūlydavo savo amatininkų dirbinius, o per karą nuo bombų kiton pusėn bėgdavo slėptis. Iš mažažemių kaimo sovietai nieko neišvežė pas baltąsias meškas, bet kitokią klastą sumanė: žmonėms išdalijo po dešimt hektarų žemės, leido ją apsėti, o jau apsėtą nusavino, pavertė kolūkio turtu. plačiau»

Išauklėtos avys suteikia palaimos svečiams iš miestų (nuotraukos)

Biržų krašte Milišiūnai – jau daug metų daugeliui pažįstami kaip uolūs avių augintojai. Tačiau ūkininkai neapsirobojo vien vilnos kirpimu, sūrių slėgimu ir mėsos pardavimu – tapo tarsi mokytojais žmonėms, neturintiems jokio supratimo apie šiuos gyvulius. Iš pradžių stebėjęsi, koks gali būti įdomumas žiūrėti į laukuose besiganančias baikščias švelniavilnes, jie pamažu pakeitė požiūrį ir ėmė jas jaukinti maistu ir glamonėmis. plačiau»

Tebeguli relikvinėje Dauguviečių giminės lovoje (nuotraukos, vaizdo reportažas)

Garsiojoje Dauguvietynėje ir šiandien tebetvyro ypatinga atmosfera, nors čia telikę vien akmeniniai pamatai ir kuklus, lauko akmeniu užridentas Galinos Dauguvietytės kapas. Kaimuose iš lūpų į lūpas tebesklinda gyvi pasakojimai apie legendinius viensėdžio gyventojus. Vietiniai žmonės mena, kaip pasiutėlis režisierius Borisas arklius sukeisdavo, bet apie jo ausyje kūpsantį auskarą taip niekas ir neišdrįso paklausti. plačiau»

Pasienio ruožas tiktų Dakaro raliui rengti (nuotraukos)

Dulkantys išduobti žvyrkeliai palei Nemunėlį Biržų rajone atbaido daugelį net ir labai karštų gamtos grožio garbintojų. Reikia būti dideliu entuziastu, kad kratytumeis iki šiauriausio Lietuvos taško tokiomis bekelėmis, o vandenį pasiekti galėtum tik kupstuotomis, ne kiekvienam automobiliui įveikiamomis pievomis. Bet kas jau ryžtasi, tai tam širdis sąla ir nuo peizažų, ir nuo vietinių žmonių malonumo. plačiau»

Paneles nuo juodvarnių vaikinų kareivišku diržu vaikė (nuotraukos, vaizdo reportažas) (1)

Žolėmis apaugusiuose pastatuose be durų ir langų sovietmečiu veikė profesinė technikos mokykla. Kaimas skambėjo nuo jaunuolių klegesio ir technikos burzgimo, o dabar – nuo laužomų ir daužomų niekam nebereikalingų statinių. Gyventojams dėl to širdį skauda, bet jie nepasiduoda liūdesiui ir tikina, kad Dievas šio krašto nepamiršo. plačiau»

Gyventi prie Skaistės ežero geriau negu Niujorke (nuotraukos)

Skaistės ežeras Konstantinavos telmologiniame draustinyje, Rokiškio rajone, masina ne tik skaidriu vandeniu, bet ir jį apipynusiomis legendomis. Pasakojimai apie narsias, pasiaukojančias, skaisčias mergeles baigiasi graudžiai, bet kitaip galbūt jie ir nebūtų išlikę iki šių dienų. Sakoma, kad čia ilgiausiai išsilaikė ir paskutinieji pagonys. plačiau»

Vaižganto biustu liko nepatenkintas ir jo kūrėjas (nuotraukos)

Maleišių kaime svarbu visa, kas susiję su čia gimusiu Juozu Tumu-Vaižgantu. Atvykusieji apžiūri kūrinius, vaizduojančius ir rašytojo sukurtus personažus, ir jį patį. Vienas šių darbų – iš Panevėžio krašto kilusio skulptoriaus Bernardo Bučo sukurtas akmeninis garsenybės biustas Maleišiuose atsirado keistokomis aplinkybėmis. plačiau»

Gal koks deimančiukas prisės ant senovinio mokyklinio suolo? (nuotraukos, vaizdo reportažas) (1)

Ar galime įsivaizduoti Vaižgantą be sutanos? Dabar atrodo, kad ne, o sovietmečiu tai buvo nelengvas uždavinys – arba rasti Juozo Tumo nuotraukų, kuriose jis būtų apsirengęs pasaulietiškai, arba atsisakyti minties įkurti muziejuje kampelį šiam rašytojui, tautos dvasios puoselėtojui. Iš kampelio muziejuje dabar jau – visas muziejus. Vaikai gali pasėdėti ir ant Vaišganto laikus menančio mokyklinio suolo. plačiau»

Ministerių dukros žaisdavo su kaimo vaikais (nuotraukos, vaizdo reportažas)

Nedidukas, Biržų pašonėje esantis, abu Apaščios krantus aptūpęs Šimpeliškių kaimas kadaise išaugino du Nepriklausomos Lietuvos valstybės kūrėjus – brolius Joną ir Martyną Yčus. Žvalgomės, kaipgi dabar atrodo tų išsimokslinusių vyrų tėviškė, ar valstybės kūrimosi pradžios ministrus dar kas nors čia prisimena? O gal apie tokius net nėra girdėję? plačiau»

Garsųjį tiltą plaudavo potvyniai ir kaimo merginos (nuotraukos)

Tarpukariu Biržų pašonėje veikusios Šimpeliškių pieno bendrovės vietoje šiandien plyti tuščias laukas, iš intensyviai dirbusių gamybos cechų nelikę nė akmens, o štai ilgus metus nykęs ir jau nebepravažiuojamas buvęs garsusis medinis kaimo tiltas per srauniąją Apaščią prieš dešimtmetį buvo atgaivintas. plačiau»

Bausmę kunigui padėjo atidirbti visas kaimas (nuotraukos, vaizdo reportažas) (2)

Pasaulį jau drebino karo baisumai, o inkūniečiai skubėjo ręsti medinę bažnytėlę, kol rusai neatėjo. Statė savo pačių iniciatyva, savo rankomis ir savo lėšomis. Užtat kaip smagu dabar pargrįžusiems į savo paties ar tėvų gimtinę – savo pasaulio centrą – žinoti, kad prie statybų visų aplinkinių gyventojų prisidėta. plačiau»

Iš už dūmų uždangos paleidžia siautėjantį džiną (nuotraukos)

Panevėžietė keramikė paprašė likimo nuvesti į tokią vietą, kur jai užgniaužtų kvapą. Vieną dieną troškimas išsipildė – išvydusi apgriuvusią vargonininko trobelę, raudonas erškėčių uogas, arklį ant kalnelio, ji pasijuto tarsi pasakoje. Dabar Inkūnų kaimas yra įkvėpimo šaltinis ne tik jai pačiai ir bičiuliui dailininkui, bet ir visiems, norintiems šiek tiek daugiau sužinoti apie keramiką. plačiau»

Žemė jau ne per šalta lakstyti basomis (nuotraukos, vaizdo reportažas)

Gyvenimas ratu, kai džiaugsmas ir netektis kartu. Vieni palieka šį pasaulį, bet smagu, kad kiti ateina. Taip svarsto du mažylius auginantys varaniškiečiai, galėję važiuoti užsienin, bet likę ten, kur basomis gali vaikščioti po pievą. Vyresnieji irgi mojuoja rankomis, kad niekur geriau nei kaime nėra. O ir aplink ne tik pažįstami, bet, kaip kokioje valdžioje, vien giminės ir svainiai. plačiau»

Namą velkant, pelargonija nuo palangės nenukrito (nuotraukos)

Kiekvienai kartai tenka sunkių išbandymų, bet karo padariniai patys baisiausi. Kaip išgyventi, kaip vaikus išauginti, jeigu po mūšio vietoj namų randi nuodėgulius? Bet laikas eina, kažkas ištiesia pagalbos ranką, žaizdos užsitraukia, o vaikai, anūkai gyvena jau savais rūpesčiais. Pasimiršta ir kaimą nuniokojęs baisusis gaisras. plačiau»
1 | 2 | 3
www.panskliautas.lt - visos teisės saugomos.