Panevėžio, Anykščių, Biržų, Pasvalio, Kupiškio, Rokiškio, Pakruojo naujienos.
Redaktorė: L. Matelienė
HOROSKOPAI

Pasvalio rajono meras priminė tarybos nariams, kad registruotis skiepui nuo kovido jau galima visiems
Konflikto padeda išvengti pusbalsiu ištartas „aijkitjau“
Laisvūnė RAŠEIVAITĖ, "Panevėžio kraštas"

Vaizdo reportažai

STUMBRIŠKIS 2020

Žaliosios girios apsuptyje esantis Stumbriškis – vos kelių sodybų kaimas. Jį galima būtų vadinti labai atokiu, jeigu vieškeliu į Vabalninką ir atgal nuolat nezuitų automobiliai. Uždaras jis todėl, kad kaime nebėra vaikų ir jaunimo, o metų naštos slegiami jo gyventojai atprato bendrauti vieni su kitais. plačiau»

Butkūnai 2020

Šimonių pašonėje esantys Butkūnai kelis šimtmečius buvo ne šiaip kaimas, o lenkų bajorų sala, kur kilmingo kraujo giminių atstovai turėjo nedidelius, bet stiprius dvarelius. Esą jie savęs nevadino lenkais, nevadino Lietuvos gyventojais, jautėsi esą Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės piliečiais. Butkūniečių išskirtinis bruožas buvęs tautiškumas – spaudos draudimo metais savo vaikų jie nė už ką neleisdavo į rusiškas mokyklas, samdė mokytojus ir namie mokė lenkiškai. Lenkiškai turėjo mokytis ir tarnavę dvare, ta kalba kalbėjo ir Butkūnuose gyvenę laisvieji valstiečiai. plačiau»

BAGDONIŠKIS

Nusipirkęs griūvantį ir brūzgynų užgožtą bajoriškos Riomerių giminės Bagdoniškio dvarą ir vos tik įkėlęs koją į savo naująsias valdas, rokiškėnas užsidegė noru pažinti ir šios vietovės bei joje gyvenusių asmenybių istoriją. Perkrimtęs devynis profesoriaus dienoraščius, jis rado dar vieną priežastį, kodėl dvarvietę būtina atstatyti. plačiau»

JUOSTAVIEČIAI 2020

Lietuvos ir Latvijos pasienio ruože esantys Juostaviečiai – kaip įrodymas, kad šios dvi šalys viena be kitos neišsivertė. Lietuviai traukdavo per „rubežių“ parsisamdyti turtingiems Latvijos ūkininkams, siūlydavo savo amatininkų dirbinius, o per karą nuo bombų kiton pusėn bėgdavo slėptis. Iš mažažemių kaimo sovietai nieko neišvežė pas baltąsias meškas, bet kitokią klastą sumanė: žmonėms išdalijo po dešimt hektarų žemės, leido ją apsėti, o jau apsėtą nusavino, pavertė kolūkio turtu. plačiau»

Dauguviečiai 2020

Biržų rajono pakraštyje, prie pat sienos su Latvija, esantis viensėdis, iš kurio po pasaulį pasklido įvairiose srityse savo giminę išgarsinę Dauguviečiai, šiandien nė iš tolo neprimena laiko, kai čia vasaromis šurmuliuodavo gausybė svečių – teatralų ir kitokių menų atstovų. plačiau»

Konstantinava 2020

Žolėmis apaugusiuose pastatuose be durų ir langų sovietmečiu veikė profesinė technikos mokykla. Kaimas skambėjo nuo jaunuolių klegesio ir technikos burzgimo, o dabar – nuo laužomų ir daužomų niekam nebereikalingų statinių. Gyventojams dėl to širdį skauda, bet jie nepasiduoda liūdesiui ir tikina, kad Dievas šio krašto nepamiršo. plačiau»

KUNIGIŠKIAI 2020

Kunigiškiai – kaimas, esantis netoli kelio Anykščiai–Kamajai, labiausiai žinomas dėl to, kad netoli jo esančiuose Maleišiuose (tarmiškai Malaišiuose) gimė garsus dvasininkas, rašytojas, profesorius, lietuvių literatūros klasikas, tautos žadintojas Juozas Tumas, savo kūrinius pasirašydavęs Vaižganto slapyvardžiu. plačiau»

Šimpeliškiai 2020

Nedidukas, Biržų pašonėje esantis, abu Apaščios krantus aptūpęs Šimpeliškių kaimas kadaise išaugino du Nepriklausomos Lietuvos valstybės kūrėjus – brolius Joną ir Martyną Yčus. plačiau»

INKŪNAI 2020

Gimtinė – pasaulio centras „Daug metų gyvenu sostinėje, bet mano šaknys yra čia, Inkūnuose. Man tai pasaulio centras. Ir kiti turėtų šitaip jaustis, gimtinei neprilygs jokie niujorkai, briuseliai, paryžiai“, – kalbėjo Anykščių rajono Inkūnų bendrijai vadovaujantis Valentinas Šapalas. Ši bendrija vienija bet kuriame šalies kampelyje gyvenančius žmones, turinčius kokių nors sąsajų su Inkūnais ir aplinkiniais kaimais. Tokių kaimų yra 17, kai kurie nykstantys arba jau išnykę. plačiau»

VARANIŠKIAI 2020

Žalumą užkloja dulkės Vieškelis veda į Varaniškių kaimą Kupiškio rajone. Mašiną iš paskos vejasi pilkų dulkių kamuoliai. Juose paskęsta ir bepasirodanti pavasarinė laukų žaluma. Dulkėmis viską pakeliui nukloja ir kiti sutikti pravažiuojantys automobiliai. Kaip pasitiks kaimas korespondentus per karantiną? Galbūt žmonės labai bijo pasaulyje siautėjančio koronaviruso ir net saulė, šiluma jų neišvilios į lauką? Su tokiomis mintimis įvažiuojame į Varaniškius. Mus pasitinka garsus paukščių čiulbesys, šunų lojimas ir į lauką jau išvestų karvių mykimas. Tai šen, tai ten kažkur nuskuba, pavasario darbų imasi žmonės. plačiau»

Skrebotiškis 2020

Pasvalio rajone, Skrebotiškio kaime esantį nepaprastai talentingo dailininko Antano Jaroševičiaus gimtąjį namą supa daugybė spalvotų avilių. Būtent bičių namai galėtų papasakoti apie čia gyvenusios šeimos didvyriškumą. O apie dailininko talentą galėtų paliudyti jau bibliografine retenybe tapusi knyga “Lietuvos kryžiai”. plačiau»

Vaškai 2020

Profesorė buvo kaip medus ne tik studentams Per Kūčias gimusi žinoma šalyje literatūrologė Vanda Zaborskaitė Vaškuose praleido tik pirmus dvejus gyvenimo metus, bet trauką gimtajam lizdui nuolat jautė. O kokie pasišnekučiavimai vykdavo jos močiutės namuose! Kartą, kai ji neatvyko, bičiulius persmelkė gėla, kaip trūksta jiems profesorės. Tuomet paskambino telefonu ir taip kalbėjosi. Vėliau profesorę teko palydėti į paskutinę kelionę. plačiau»

PUPONYS 2020

Puponys 2020 Kupiškio rajonas plačiau»

GIRSŪDAI 2019

Pasvalio rajono Girsūdų kaimo senieji gyventojai nepamena, o ir nėra girdėję legendų, kad čia kada nors būtų stovėję maldos namai. Tačiau pamaldiems girsūdiečiams tai nesutrukdė pasirinkti dvasininko kelio. Būtent iš šio kaimo yra kilęs arkivyskupas metropolitas Juozapas Jonas Skvireckas. Nuskendus „Titanikui“, žmonės, baimindamiesi negandų, kaime pastatė kryžių jaunimui. plačiau»

NORIŪNAI 2019

Sėlių krašto pakraštys Po seną Noriūnų dvarą vaikštome su Noriūnų Jono Černiaus pagrindinės mokyklos istorijos mokytoja bei kraštotyrininke Jugase Kavoliūniene. „Čia ypač gražios apylinkės: apačioj teka Lėvuo, atsiveria po trečio ledynmečio susiformavę dolomitų klodai, už pusantro kilometro auga 700 metų senumo Buivėnų ąžuolas, netoliese du pilkapiai, siekiantys karaliaus Mindaugo laikus. Čia būta medinių pilių, kurias kryžiuočiai sugriovė. Esam Sėlių krašto pakraštys, kur „an“ virsta į „un“, sakom ne Antanas, o Untonas“, – vaizdingai Noriūnus pristato ji. plačiau»
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
www.panskliautas.lt - visos teisės saugomos.