Panevėžio, Anykščių, Biržų, Pasvalio, Kupiškio, Rokiškio, Pakruojo naujienos.
Redaktorė: L. Matelienė
HOROSKOPAI

Pasvalio rajono meras priminė tarybos nariams, kad registruotis skiepui nuo kovido jau galima visiems
Konflikto padeda išvengti pusbalsiu ištartas „aijkitjau“
Laisvūnė RAŠEIVAITĖ, "Panevėžio kraštas"

Vaizdo reportažai

Aleksandravėlė 2017

Rokiškio rajone, Obelių seniūnijoje, įsikūręs Aleksandravėlės kaimas garsėja jį supančių ežerų gausybe – net 17, devyniais piliakalniais, poeto Pauliaus Širvio tėviške ir skulptorių Žuklių gimtine netoliese, Degučių kaime, bei čia pat turistus traukiančiomis ypatingomis kapinaitėmis. Bet ir pačioje Aleksandravėlėje yra ką pamatyti ir naujo sužinoti. Vietinių ir aplinkinių kaimelių gyventojų traukos centras – klasicistinė Šv. Pranciškaus Serafiškojo bažnyčia su keturiolika Kryžiaus kelio stočių, dviem varpinėmis ir puikiais vargonais. Aleksandravėliečiai mena vieną skaudžiausių kaimo įvykių, kai naktį iš varpinės pradingo varpas. Bet vietiniai turi ir kuo didžiuotis – 30 savo gyvenimo metų čia kunigavo Pranas Savickas – vienas pirmųjų lietuviškai rašiusių poetų. Išlikę du jo kūriniai – „Pustymai“ ir „Apsakymas“. Lietuvišką žodį skleidusio kunigo likimas – su mįslėmis. Nežinoma tiksli gimimo ir mirties data bei kur iš tiesų jis palaidotas. plačiau»

Germaniškis 2017

Statė tarsi parduotuvę Koplyčią germaniškiečiai statė neturėdami projekto. A.Skadinis, pagal specialybę statybininkas, pasakojo, kad jie taip elgėsi ne iš blogos valios, o iš vargo. Mat iš sostinės atvykęs architektas užsiprašė 7 tūkstančių litų. Tokių pinigų bendruomenė neturėjo, todėl atsisakė jo paslaugų. Nutarta pasinaudoti turimu senuoju parduotuvės projektu ir pradėti statyti ant išlikusių pamatų. „Oficialiai mes atlikome renovacijos darbus, o iš tiesų statėme koplyčią. Statybos darbams einant į pabaigą vis dar neturėjome projekto, o be jo negalėjome pastato eksploatuoti pagal paskirtį. Biržų rajono savivaldybė skyrė 10 tūkstančių litų. To užteko ir signalizacijai, ir apšvietimui, ir kitiems apdailoms darbams baigti bei projektui. Jį padarė vienas biržietis architektas kelis kartus pigiau“, – pasakojo vyras. plačiau»

Vadaktėliai 2017

Vadaktėlių kaime, Panevėžio rajone, prie pat Nevėžio upės ant kalnelio stovi Šv. Jono Nepomuko bažnyčia. Pasislėpusi tarp medžių, medinė ir kukli – kaip ir kadaise čia trejus metus kunigavęs rašytojas, deimančiukų, gerųjų žmogaus savybių, ieškotojas Juozas Tumas-Vaižgantas. Į neturtingą kaimo bažnytėlę 1902–1905 metais jis buvo caro valdžios ištremtas už visuomeninę, lietuvių kalbą aukštinančią veiklą. plačiau»

Gulbinėnai 2017

Dvaro paveldėtojai sukvietė gyventojus giedoti šalies himno Gulbinėnų dvarą paveldėję generolo Kazio Ladigos palikuonys norėtų rūmus panaudoti menui ir kultūrai. Adrenalino ištroškusius lankytojus lengviausiai čia pritrauktų kraupios legendos apie vaiduoklius, bet paveldėtojai yra įsitikinę, kad pramanai apie prosenelių vėles – šventvagiški. Tad jie verčiau eina mažesniais žingsniais – tvarkydami dvaro parką ir koplyčią, kviesdami gyventojus pažymėti tautai svarbios šventės. plačiau»

Gegabrasta 2017 (1)

Rusiškame kaime – tik du rusai lietuviškomis pavardėmis Keli kilometrai nuo Pumpėnų, palei Lėvens upės krantą nusidriekusiame Gegabrastos kaime pusantro šimto metų dauguma gyventojų buvo rusai. Apie su kolonistų misija atvykusius šios tautybės asmenis dabar liudija tik išlikusi Šv. Nikolajaus cerkvė ir stačiatikių kapinės. Čia vėl šeimininkauja lietuviai. Jie čia pasistatė net ir pokylių namus. plačiau»

ONUŠKIS 2017

LietuvIškasis akropolis virto griuvėsiais Onuškyje išlikusios vieno statinio liekanos,darančios įspūdį net ir nesidomintiesiems istorija.Tai - dvaras,savo aukštomis kolonomis primemantis akropolius Iatlijoje ar Graikijoje. plačiau»

ažiuojantieji pro Karsakiškį, įsiterpusį vaizdingoje vietoje tarp Žaliosios girios ir Lėvens, Panevėžio rajone, mato nedidelį bažnytkaimį. Bet ne kiekvienas žino, kad šio kaimelio neoromantinėje vienabokštėje penkių altorių Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčioje saugomas ypatingas reliktas – šventas paveikslas. Dabartinė, mūrinė, šventovė – jau trečia. Prieš tai Karsakiškyje stovėjo dar dvi bažnyčios, bet jos neišliko. Antroji – sudegė. Vietiniai gyventojai pasakoja apie stebuklą, įvykusį po tos bažnyčios gaisro. Viską pasiglemžė ugnis, išskyrus Nukryžiuotojo Jėzaus paveikslą. Jis buvo vienintelis sveikas likęs daiktas. Karsakiškio parapijos klebonas Jonas Morkvėnas sakė, kad dabartinė bažnyčia kiek daugiau kaip prieš šimtą metų parapijiečius melstis kviesdavo įspūdingų varpų dūžiais, bet jie buvo išvežti į Rusiją. Buvo įsigyti nauji varpai, deja, savo skambesiu pirmiesiems neprilygstantys. Sovietmečiu sudegė didžioji dalis bažnytinių knygų, saugotų naujoje klebonijoje. Senąją kleboniją iš bažnyčios atėmė sovietų valdžia. Joje įkūrė mokyklą. Ir dabar tebeveikia Strazdelio pagrindinė mokykla. plačiau»

Smilgiai - Biržų rajonas

Smilgiečių bažnyčia per karą išdygo akyse Karo baisumai ir nežinomybė nesutrukdė Smilgiuose tarnavusiems kunigams ir vietiniams gyventojams statyti bažnyčią. Priešingai, nujausdami greitą okupaciją prie darbo prisidėjo visi – vasarą arklių traukiamais vežimais, o žiemą rogėmis vežė žvyrą, plytas. Bažnyčia duris atvėrė neįtikėtinai greitai – jau po gerų metų. plačiau»

Adomynė

Adomynės kaimas panašus į mažą jaukų kurortą: seno medinio dvaro rūmai, ūksmingų medžių alėjos palei tvenkinį, smėlėtas paplūdimys, sūpynių aikštelė, lygutėliai nušienautos pievos ir naujai suformuoti gėlynai. Važiuojantiems pro šalį visa tai perša mintį, jog čia yra brangi, galbūt mokama poilsio zona. Vis dėlto taip nėra. Kaimą išpuoselėjo patys gyventojai. plačiau»

Ėriškių kaimas

Ėriškių gyvenvietė netoli Panevėžio klestėte klestėjo sovietmečiu, bet unikalių senovės ženklų čia irgi gali rasti. Medinė bažnyčia jau stovi antrą šimtą metų, o legendinio dievdirbio Vinco Svirskio kryžius prie seno namo – tikrų tikriausias. plačiau»
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
www.panskliautas.lt - visos teisės saugomos.