Panevėžio, Anykščių, Biržų, Pasvalio, Kupiškio, Rokiškio, Pakruojo naujienos.
Redaktorė: L. Matelienė
HOROSKOPAI

Pasvalio rajono tarybos narys apgailestavo, kad Švobiškyje nutiestą žvyrkelį ūkininkas dėl savo patogumo užarė

Kaimo versmė

Metų taku. VIENA TARP SENIENŲ (nuotraukos, vaizdo reportažas)

Įspūdingai sutvarkyta Surdegio siaurojo geležinkelio stotis ir nepaprastai svetinga jo šeimininkė laukte laukia žmonių, bet jie vis rečiau besirodo, garvežiukas iš Panevėžio šiemet tik tris kartus atpūškavo, atgabeno pulkus linksmų, pramogaujančių turistų. Nejaugi ir šiam unikaliam paveldo objektui bus padėtas kryželis? plačiau»

Relikvijos. LEGENDINĖ IKONA NEGRĮŽO, ZOSIMOS PALAIKUS IŠVEŽĖ, UŽTAT ŠALTINIS TEBETRYKŠTA (nuotraukos, vaizdo reportažas)

Šiandien tykus ir mažai kam bežinomas Surdegio kaimas kadaise garsėjo stačiatikių vienuolynu ir stebuklinga Surdegio Dievo motinos ikona, kurios net kopijos laikomos labai vertingomis. Vieną seną ikoną vietos bažnyčios prižiūrėtoja savo nuožiūra šviežiais dažais kiek „pataisė“ ir už tai gavo pylos ne tik nuo klebono. plačiau»

Metų taku. VELYKIAI ŠVENTĖ, BET DANGUS PROCESIJOS NEPANORĖJO (nuotraukos, vaizdo reportažas)

Velykiams, atrodo, tik ir skirta džiaugsmingai švęsti Velykas. Išties, nors čia nuolatinių gyventojų kaip ir nelikę, bet didžioji Prisikėlimo šventė sutraukia daugybę buvusių savųjų, į bažnytėlę vos visi sutelpa. Šiemet, kaip ir įprasta, katalikai rengėsi ir procesijai, tik kad oras visai subjuro. Nieko, atsigriebs kitąmet. plačiau»

Šviesuliai. DVASININKAS UŽANTYJE SUŠILDĖ GYVATĘ – IŠDAVIKĘ (nuotraukos)

Anksčiau Panevėžio rajono Velykių kaimo gyventojai čia tarnavusius kunigus laidojo bažnyčios šventoriuje. Tačiau sovietų nukankinto kunigo Boleslovo Beinoravičiaus palaikai greičiausiai guli kur nors bendrame kankinių kape. Vis dėlto velykiečiai negali savo šventojo taip lengvai pamiršti – prieš aštuonerius metus bažnyčioje iškabino memorialinę lentą. Baisiausia, kad kunigą budeliams įdavė jo globotinis. plačiau»

Tai bent. RELIKVIJĄ – IŠ PALĖPĖS (nuotraukos)

„Panevėžio krašto“ korespondentė, atrodo, tapo liudininke ypatingo įvykio. Lankydamasi Lietuvos didžiavyrių Vileišių gimtinėje prie Pasvalio, ji pas vieną kaimo senbuvę išvydo unikalią senieną – prabangią, gal šimtmečio senumo, gėlėtu gobelenu aptrauktą kėdę. O, apvaizda! Ant šios kėdės juk galėjo sėdėti ir Nepriklausomybės Akto signataras Jonas Vileišis bei jo broliai! plačiau»

Metų taku. ŠALIA SENUTĖS NAPOLEONO LIEPOS – IR VISAS JAUNAS PARKAS (nuotraukos, vaizdo reportažas) (2)

Gal Napoleonas į mažą kaimą prie Pasvalio ir nebuvo užsukęs, po žalia liepa ir nenusnaudė, bet ji tikrai sena ir daug ką menanti. Naujai sodinamas parkas gi primins tikrus įvykius ir tikrus herojus. Gimnazistams galbūt čia bus teikiami atestatai, jie išeis į gyvenimą pasižadėję dirbti Lietuvai. plačiau»

Metų taku. VITRAŽAS SU TRISPALVE IŠSILAIKĖ PER SOVIETMETĮ? (nuotraukos, vaizdo reportažas)

Vaizdingoje vietoje Kupiškio rajone, netoli Palėvenės, įsikūręs dvarininkus ir savanorius menantis Aukštaičių kaimas, vietinių vadinamas senuoju – Aukštadvario pavadinimu. Viena kupiškėnų šeima prieš 20 metų čia įsigijo šviesuolių Elisonų šeimai priklausiusią sodybą ir aptiko neįtikėtiną dalyką. plačiau»

Šviesuliai. VIENAME ŽMOGUJE – ŠITIEK VISKO (1)

Dar besimokydamas Panevėžio realinėje mokykloje, Jurgis Elisonas įsitraukė į tautinį judėjimą. Mokslus jis baigė Rusijoje, Petrapilio universitete baigė Fizikos ir matematikos fakultetą. plačiau»

Šviesuliai. PATRIOTŲ KAIMAS TURĖJO IR GENEROLĄ, IR POLIGLOTĄ (nuotraukos)

Kupiškio rajone esančiame Aukštaičių kaime XX amžiaus pradžioje žemės gavo ir įsikūrė Lietuvos kariuomenės savanorių šeimos, tarp jų – ir labai išsilavinusių, Lietuvai nusipelniusių žmonių. Jų dvasia įkvėpė kovoti už laisvę ir partizanus. plačiau»

Net vietinius gyventojus stebina istorijos slėpiniai (nuotraukos, vaizdo reportažas) (1)

Nevėžio ir Sanžilės upių santakoje įsikūrusių kurortinių Berčiūnų gyvenimą sovietiniai funkcionieriai visiems laikams mėgino pakeisti susprogdindami bažnyčią. Tačiau jiems nepavyko. Berčiūniečiai pasistatė naujus maldos namus ir iš naujo dėlioja įspūdingus praeities faktus. plačiau»

Panemunėlio fenomenas stebino Europą (nuotraukos, vaizdo reportažas) (1)

Daugiau nei prieš šimtą metų Panemunėlyje klebonavęs kunigas Jonas Katelė su pirma savo darbo diena ėmė daryti stebuklus: į šį kraštą vežė, nešė ir iš visur viliojo visa, kas geriausia, buvo užsibrėžęs savo parapiją padaryti dainuojančią, giedančią, vaidinančią, raštingą bei apsišvietusią. Ir jam tai pavyko: apie raštingiausią miestelį buvo paskelbta net Europoje. plačiau»

Išliko kunigo J.Katelės lazda (nuotraukos)

Nudryžusi medinė skrynelė yra nepailstančio kunigo žygių liudininkė. Ją J.Katelė veždavosi į kaimus, kuriuos nuolat lankydavo. Kaimų parapijoje buvę per šimtą ir visuose gyvenę vaikų bei suaugusiųjų, kuriuos reikėjo rašto mokyti. plačiau»

Kam turėtų rūpėti?

Panemunėlio parapija išskirtinė visoje Lietuvoje. Jos istorija darbais, kančiom paženklinta. Gražiai įprasminta Holokausto aukų – žydų Olkinų šeimos tragedija. Daug išskirtinio dėmesio, lėšų skirta gamtos suformuotam Struvės geodeziniam lankui. plačiau»

Dvaras – su mistika ir regėjimais (1)

Apaščios, arba Raudondvario, dvaras apipintas paslaptingais pasakojimais apie keistus regėjimus. Vieną tokį nutikimą papasakojo ir kraštotyra besidominti panevėžietė Elena Klingienė. Bet jai pasirodžiusios mama ir močiutė visiškai negąsdino, netgi suteikė ramybės ir gerumo. plačiau»

Kaimo kryžkelėje – baisumų sūkurys (vaizdo reportažas)

Rokiškio rajono Lukštų gyventoja ašaroja prisimindama vaikystę – į jos tėvų namus sugužėdavo skrebai, uždangstydavo langus ir vaikus gąsdindavo, esą jų tėvo nebėra. Skrebai jų namą pasirinko dėl patogios aplinką stebėti vietos – kaimo kryžkelės. plačiau»
1 | 2 | 3
www.panskliautas.lt - visos teisės saugomos.