Panevėžio, Anykščių, Biržų, Pasvalio, Kupiškio, Rokiškio, Pakruojo naujienos.
Redaktorė: L. Matelienė
HOROSKOPAI

Naujasis Pasvalio rajono švietimo įstaigų vadovas savo nusižengimus, pasirodo, laiko privalumu

Kaimo versmė

Linų fabriką uždarius, teko imtis kitokios misijos (nuotraukos, vaizdo reportažas)

Nacionaliniu augalu laikytas mėlynžiedis linas, iš kurio lietuvaitės ausdavo balčiausias drobes, prieš dešimtmetį iš mūsų laukų išnyko, tapo muziejiniu eksponatu. Kadaise linų fabrikui vadovavęs vyras užsimojo žūtbūt išlaikyti nors simbolines linų auginimo tradicijas. plačiau»

Varpui grįžus, visa bažnyčia verkė (nuotraukos, vaizdo reportažas) (3)

Mirusiojo palydėtuvės – be vadinamųjų „pazvanų“, sekmadieniai – be bažnyčios varpo dūžių. Taip dvejus metus gyveno Aleksandravėlės parapijiečiai, kai varpas vieną naktį paslaptingai dingo. Tuomet žmonės parodė tikrąjį dosnumą ir susidėjo kitam varpui. Bet taip ir liko paslaptis, kas tie niekdariai, nukabinę kaimo simbolį. Mįslių liko ir dėl čia kunigavusio, lietuviškai rašiusio poeto Prano Savicko. plačiau»

Vadaktėliuose Vaižgantas pražilo per kelias dienas (nuotraukos, vaizdo reportažas) (2)

Į neturtingą kaimelį – Vadaktėlius Panevėžio rajone caro valdžios ištremtas kunigas, rašytojas Juozas Tumas-Vaižgantas ne tik atnaujino lūšnele vadintą bažnytėlę, bet ir kėlė lietuvių dvasią, dalyvavo Garšvių knygnešių veikloje. Tokia asmenybė – žmoguje įžiūrinti deimančiukus – gerumą, atlaidumą, paslaugumą, ir dabar galėtų būti pavyzdžiu. plačiau»

Karšykla dūzgia (papildyta, nuotraukos, vaizdo reportažas) (2)

Pasvalio rajono Raubonių kaimo gyventojų turtas – istorinis vandens malūnas ir karšykla-verpykla. Jie ypatingi dėl tebeveikiančios senovinės autentiškos įrangos. Finansinės naudos – jokios, užtat koks džiaugsmas glostyti jaukias aveles ir matyti, kaip ant milžinės mašinos klojasi plonytis it voratinklis vilnos kilimas. plačiau»

Palaiminti vyskupo, rizikavo statyti be projekto (nuotraukos, vaizdo reportažas) (1)

Biržų rajono Germaniškio gyventojai prieš 12 metų patys savo rankomis pasistatė maldos namus ant sudegusios kaimo parduotuvės pamatų. Žmonės neturėjo pinigų projektui, tad rizikavo statyti be jo, kliaudamiesi Panevėžio vyskupo emerito Jono Kaunecko palaiminimu. Ir iš tiesų jis veikė – vėliau atsirado pinigų ir reikalingiems formalumams sutvarkyti. plačiau»

Pajiešmeniuose filmavo romantišką istoriją (nuotraukos, vaizdo reportažas) (2)

Važiuodami į Pajiešmenius, nepamirškite prigriebti centų – galėsite uždegti žibintus. Pasiimkite meškerių ir plūdžių – čia plaukioja karpiai milžinai. Tik šiukštu nelipkite į šimtametį ąžuolą – sako, kad piktas ponas besikarstančiuosius po šakas tiesiog nušaudavo. O jo vėlė vis dar netoliese blaškosi... plačiau»

Lietuviška korida gniauždavo kvapą (nuotraukos)

Rokiškio ir Utenos rajonų pasienyje esantį Duokiškį kadaise garsino spalvingais kermošiais ir jaučių badynėmis įsimintini Šv. Onos atlaidai bei čia veikusi ir lietuvybę propagavusi Pavasarininkų kuopa. Šiandien miestelis į „Duokiškio balades“ renkasi ir žinomo aktoriaus Ferdinando Jakšio dėka. plačiau»

Saugumiečiai zakristijoną nustūmė nuo laiptų (nuotraukos)

Nuo jaunystės bažnyčioje zakristijonu tarnavęs vyriškis sovietmečiu buvo verčiamas sekti kleboną. Iš saugumiečių gniaužtų jis šiaip taip sugebėjo ištrūkti, bet susitikimo pasekmes jautė visą gyvenimą. Užtat dabar jo šeimai gyventi miela. plačiau»

Dvaro paveldėtojai sukvietė gyventojus giedoti šalies himno (nuotraukos) (3)

Gulbinėnų dvarą paveldėję generolo Kazio Ladigos palikuonys norėtų rūmus panaudoti menui ir kultūrai. Adrenalino ištroškusius lankytojus lengviausiai čia pritrauktų kraupios legendos apie vaiduoklius, bet paveldėtojai yra įsitikinę, kad pramanai apie prosenelių vėles – šventvagiški. Tad jie verčiau eina mažesniais žingsniais – tvarkydami dvaro parką ir koplyčią, kviesdami gyventojus pažymėti tautai svarbios šventės. plačiau»

Rusiškame kaime – tik du rusai lietuviškomis pavardėmis (nuotraukos)

Keli kilometrai nuo Pumpėnų, palei Lėvens upės krantą nusidriekusiame Gegabrastos kaime pusantro šimto metų dauguma gyventojų buvo rusai. Apie su kolonistų misija atvykusius šios tautybės asmenis dabar liudija tik išlikusi Šv. Nikolajaus cerkvė ir stačiatikių kapinės. Čia vėl šeimininkauja lietuviai. Jie čia pasistatė net ir pokylių namus. plačiau»

Kupreliškiečiams atlaidai – šventas reikalas (nuotraukos)

Biržų rajono Kupreliškio kaimo gyventojai turi šviesių ir mistinių istorijų. Apie tai, kad ir laimėje, ir nelaimėje tėviškės niekas nepakeis, o į pagalbą ateis visai svetimi, atiduos net paskutinius, batonui skirtus pinigus. Dar apie gandrus – išskrendančius namuose nelikus šeimininkų ir vėl ant pliko sukančius lizdus, kai žmonės į tėviškę sugrįžta. plačiau»

Kermošiui dar liko kriaušių kvapas (nuotraukos)

Ragelių gyventojai – neapatiški žmonės, tad ir jų kaimo šiukštu nepavadinsi nykstančiu bažnytkaimiu. Blaivybės dvasia čia tarsi užsilikusi nuo ano amžiaus pradžios, o iš giedotojų daryti operos dainininkų vargonininkė atvyksta net iš kito rajono galo. plačiau»

„Laimės“ kooperatyvas bent jau pilvams neleido urgzti iš bado (nuotraukos)

Iš seniausios medinės Rokiškio krašte Onuškio bažnyčios 300 metų senumo varpus nugvelbę ilgapirščiai liko nepagauti. Vis dėlto po kelerių metų vienas iš trijų pavogtų varpų buvo surastas. Jį susigrąžinti onuškiečiams padėjo ir vietos bendruomenės vadovės aistra kraštotyrai – moteris buvo nufotografavusi visas itin vertingas senienas. plačiau»

Karsakiškio bažnytėlėje – ugnies nesunaikintas šventas paveikslas (nuotraukos)

Panevėžio rajono Karsakiškio kaimo senieji gyventojai mena pasakojimus, kad kažkada čia buvęs didelis miestas ir tęsęsis kelias mylias iki Palėvenės. Priešai jį sudeginę ir tuomet jau atsikūręs tiktai kaimas su bažnytėle. Pirmoji bažnyčia neišliko, antroji sudegė, trečioji kviesdavo parapijiečius ypatingų varpų skambesiu. plačiau»

Smilgiečių bažnyčia per karą išdygo akyse (nuotraukos)

Karo baisumai ir nežinomybė nesutrukdė Smilgiuose tarnavusiems kunigams ir vietiniams gyventojams statyti bažnyčią. Priešingai, nujausdami greitą okupaciją prie darbo prisidėjo visi – vasarą arklių traukiamais vežimais, o žiemą rogėmis vežė žvyrą, plytas. Bažnyčia duris atvėrė neįtikėtinai greitai – jau po gerų metų. plačiau»
1 | 2 | 3
www.panskliautas.lt - visos teisės saugomos.