Panevėžio, Anykščių, Biržų, Pasvalio, Kupiškio, Rokiškio, Pakruojo naujienos.
Redaktorė: L. Matelienė
HOROSKOPAI

Panevėžietis seimūnas nepritaria valdančiųjų norui sumažinti reikalavimų kartelę partijoms patekti į Seimą pagal sąrašus
Jaunikius atbaido mistiniais velionio pelenais
Agė RAGAITĖ, "Panevėžio kraštas"

Kaimo versmė

Metų taku. MARIOMS IŠSILIEJUS ILGĖJOSI LAKŠTINGALŲ IR GRIEŽLIŲ (nuotraukos, vaizdo reportažas)

Vanduo išskyrė kaimus ir žmones, atėmė artimųjų kapus. Gyventojai sielvartavo ir pyko, bet galiausiai susitaikė su naujove, nes plačiai išsilieję užtvenktos upės vandenys vietovę pamažu pavertė vaizdinga, kurorto vardo verta vieta. Bet kas gi dabar nutiko! Iš marių kažkodėl išsikraustė švarius vandenis mėgstantys vėžiai. plačiau»

Relikvija. KUNIGAS MINDAUGAS PIRMASIS PAAUKOJO REMONTUI (nuotraukos)

Nors bažnytėlė nuošaliame kaime ir mažytė, bet jos istorija – dviejų šimtų metų senumo. Gal todėl žmonės čia tikri patriotai, Valstybės jubiliejų pasitikę šimtu varpo dūžių. O kai parapijiečiai sumanė daryti bažnyčios remontą, tai nė mėnesio nereikėjo lėšoms surinkti ir didžiausius darbus atlikti. Ir kunigų čia tarnauta visokiausių, net ir keistuolių. plačiau»

Šventumas. MYLIMOJI VIRTO ŠVENTĄJA

Virš Palėvenėlės bažnyčios altoriaus kabantis Švč. Mergelės Marijos paveikslas turi savą legendą. Pasakojama, kad nutapytoji Dievo Motina yra ne kas kita, o vietinės dvarininkaitės atvaizdas. plačiau»

Istorija. GARSAUS ŠVIETĖJO LAUKDAVO MINIA

Iki 1926 metų Palėvenėlės bažnyčia veikė tik kaip vietinio dvaro koplyčia, neturėjo nuolatinio kunigo. Dvarponis kunigą atveždavo tik per didžiąsias šventes, bet tas Mišias laikė svetima kalba, lietuviškai nemokėjo. plačiau»

Tai bent! KŪRINIUS – BENZININIU PJŪKLU

Virginijaus ir Nijolės Kukenių sodyba yra viena tų, kuri, jei vėl būtų rinkimai, patektų į gražiausiųjų sąrašą. Auksarankis drožėjas ją išpuošė savo kūriniais. plačiau»

Arka. BLAIVYBĖS SIMBOLĮ DALINASI DRAUGIŠKAI

Kupiškio rajone šalia vienas kito tarsi dvyniai glaudžiasi Skapiškio ir Dailiūnų kaimai. Pastarajame stovi į Adolfo Šapokos „Lietuvos istoriją“ įtrauktas paminklas Motiejaus Valančiaus blaivybės sąjūdžiui atminti, žmonių vadinamas tiesiog Blaivybės paminklu. Tik vietos šviesuolė žino, kodėl tą paminklą A.Šapoka išskyrė iš kitų. plačiau»

Metų taku. VARDO MAZGĄ ATRIŠO (nuotraukos, vaizdo reportažas) (3)

Pumpėnų seniūnijoje įvyko tikras stebuklas: vakare žmonės ėjo miegoti gyvendami viename kaime, o atsibudo jau priklausydami kitam kaimui. Ir tai tikrai ne pramanas. Tiesiog buvo atkurtas istorinis teisingumas, atsikratyta dirbtinai primesto, nors ir labai skambaus, kolūkinio Jurgėnų kaimo vardo. Dabar statoma rodyklė su Kalno pavadinimu. plačiau»

Šviesuliai. AUKŠTA KILMĖ ĮRAŠYTA KIEKVIENAME JUDESYJE IR ŽODYJE (nuotraukos)

Seserų dvynių, kilmingų Kalno dvaro palikuonių, gyvenime mažai būta poniškų pramogų ir progų pademonstruoti kilmę. Daugiau išbandymų ir skaudulių – dvarininkaitės perėjo Sibiro lagerius, susigrąžinusios dvarą plušėjo kaip juodadarbės, pačios sėjo, ravėjo, karves melžė ir kiaules šėrė. O po skaudžių netekčių nusprendė atsisakyti ir dvaro. plačiau»

Metų taku. Į BEUŽŽELIANTĮ „KILMINGŲ PANELIŲ PENSIONĄ“ TRAUKIA NEMATOMA JĖGA (nuotraukos, vaizdo reportažas) (1)

Vytartų dvaro rūmas nyksta, bet istorija dar gyva. Žmonės mena čia buvus išsilavinusių ponių ir panelių susibėgimo vietą, kurioje sklandė ir tautinio judėjimo idėjos dvasia. Maža mergaitė, samdinių dukra, iki pat mirties nepamiršo, kaip dvarininkės jai pasiūdino tautinį kostiumą ir išsivedė į tilto atidarymo šventę. plačiau»

Relikvija. KRĖSLE SĖDĖJO IR A.SMETONOS ŽMONA, IR BITĖ? (nuotraukos)

Kai į istorinį, ką tik iš restauratorių parvežtą krėslą klestelėjo vienas renginio dalyvis, Pasvalio muziejininkės išbalo kaip drobės. Unikalus eksponatas juk galėjo pažirti į šipulius! Nuo to karto prie krėslo galima tik ranką pridėti ir švelniai paglostyti: kad istorija per pirštus įsismelktų. plačiau»

Metų taku. SENTIKIŲ ŠVENTĖJE DAUGIAU RAMYBĖS NEGU LIŪDESIO (nuotraukos, vaizdo reportažas)

Sekminės Biržų rajone, Kvedariškyje, sutraukia sentikius ne tik iš įvairių šalies kampelių, bet ir Latvijos, kur palikuoniai išvyko ieškoti darbo. Tvarkingos, kuklios kapinės, mirusiųjų pagerbimas giesmėmis ir maldomis, draugiškas ir ramus pabuvimas kartu – tokia jų šventė. plačiau»

Šviesuliai. VAIKAI GEIDĖ BENT SLAPČIA PASĖDĖTI POPO KRĖSLE (nuotraukos, vaizdo reportažas)

Sentikių kryžius ant pastato Kvedariškio kaime rodo, kad tai – maldos namai. Bet viduje – tušti ikonų rėmai. Nesuvokiama, bet šventųjų atvaizdus pagrobė plėšikai. O buvo laikas, kai maldykloje gyventojai vos tilpo, giedojo choras, iš upės pasemtame vandenyje buvo krikštijami vaikai. Dar buvo karai, masiniai kapai, asmeninės nelaimės – ko tik, žmogau, per gyvenimą neiškenti. plačiau»

Metų taku. PROTINGĄ GRAFIENĖS SPRENDIMĄ IKI ŠIOL GIRIA (nuotraukos)

Rokiškio rajone juokaujama, kad XIX amžiuje gyvenusi Rokiškio dvaro grafienė Marija Pšezdiecka galėtų būti pavyzdžiu, kaip išgyvendinti elgetavimą viešose vietose. Kad vadinamieji ubagai negadintų šventovės ir viso miesto vaizdo, įspūdingosios Rokiškio šv. Mato bažnyčios fundatorė sukėlė juos į Skemus ir davė darbo čia buvusiame palivarke – dvarvietėje. plačiau»

Šviesuliai. PENSIONO GALERIJĄ NEĮGALIEJI SAUGO KAIP SAVO AKĮ (nuotraukos, vaizdo reportažas) (2)

Anksčiau proto ir psichikos ligonių pensionai keldavo siaubą, nes būdavo panašūs į kalėjimus. Šiandien tai – šiuolaikiškai įrengtos, atviros globos įstaigos. O Rokiškio rajone esančiame Skemų pensione ligoniai gyvena tarsi savotiškoje meno galerijoje, meldžiasi menininkų įrengtoje koplyčioje. plačiau»

Metų taku. VIENA TARP SENIENŲ (nuotraukos, vaizdo reportažas)

Įspūdingai sutvarkyta Surdegio siaurojo geležinkelio stotis ir nepaprastai svetinga jo šeimininkė laukte laukia žmonių, bet jie vis rečiau besirodo, garvežiukas iš Panevėžio šiemet tik tris kartus atpūškavo, atgabeno pulkus linksmų, pramogaujančių turistų. Nejaugi ir šiam unikaliam paveldo objektui bus padėtas kryželis? plačiau»
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
www.panskliautas.lt - visos teisės saugomos.