Panevėžio, Anykščių, Biržų, Pasvalio, Kupiškio, Rokiškio, Pakruojo naujienos.
Redaktorė: L. Matelienė
HOROSKOPAI

Ką reikia daryti, jei Lietuvoje gerti nebeduoda?...

Krašto santakos

Garbės pilietis – karininkas Jonas Variakojis

Panevėžys turi jau vienuoliktąjį miesto garbės pilietį – juo tapo karininkas Jonas Variakojis (1892–1963). J.Variakojis – vienas žmonių, kūrusių, gynusių ir įtvirtinusių Lietuvos Respubliką. Jam teko ypač svarbus vaidmuo Panevėžio mieste ir regione vykusiose nepriklausomybės kovose, organizuojant Lietuvos kariuomenę. plačiau»

Sutikti vyskupo skubėjo kas tik gali

Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas praėjusį sekmadienį aplankė Raguvos parapiją. Į Raguvos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčią gausiai susirinko Raguvos parapijiečiai ir kraštiečiai – juk šitokia garbė sutikti Panevėžio vyskupą! plačiau»

Žvyro karjere – senkapis

Biržų rajono Papilio gyventojai labai nustebo, kai eksploatuojamame Paąžuolės smėlio karjero pakraštyje surado kaulų fragmentų ir monetą. Specialistai spėja, kad ji gali būti XVII amžiaus. plačiau»

Lietus nuvijo į klojimą, o ten gimė gera mintis (nuotraukos) (1)

Po gegužinių pamaldų prakiuręs dangus ir pradėjęs pliaupti lietus Daujėnų miestelio gyventojams pakišo idėją susiremontuoti nenaudojamą klojimą ir jame įkurti teatrą. O tada jau visi važiavo į mišką, kirto medžius, kasė molį autentiškai aslai... Šią vasarą žiūrovai greičiausiai pamatys jau antrą spektaklį, jis pasakos apie Daujėnus per Sekmines. plačiau»

Širdis linksta į Rytus, o tapo tautiškai (nuotraukos)

Domėdamasi įvairiomis pasaulio kultūromis bei religijomis, rokiškietė tapytoja tas patirtis perkelia į drobes, tačiau – o stebukle – kūriniai ima alsuoti ne svetimybėmis, o baltiškais simboliais ir tautiniais ženklais. Autorė net pati stebisi, kad jos menas skleidžia tokią ryškią žinią apie lietuvybę. plačiau»

Muziejaus telefono būdelėje vaikai nepasidalino ragelio (nuotraukos)

Muziejai daug kam asocijuojasi su pelėsiu, atgyvena. Muziejininkams tenka verstis per galvas, kad skeptikams įrodytų, jog taip nėra. Panevėžiečiai lankytojams irgi ruošia dar neregėtą atrakciją, bet ji bus pateikta tik po grandiozinio muziejaus remonto. Tačiau ne visada reikia įmantrybių. Kartais pakanka pakviesti į senovinę telefono būdelę ir pasiūlyti paskambinti iš jos miesto burmistrui arba dar geriau – pasimatuoti istorinės asmenybės... kūną. plačiau»

Kam cirkas, o kam – vien dangiška mana (nuotraukos)

Fotomenininkės dukra tapytoja piešia gyvenimo džiaugsmu trykštančius paveikslus, bando žmonėms pasakyti, kas yra tas tikrasis žmogaus sielos maistas. O tai, kad jos paroda eksponuojama ten, kur kažkada tuokėsi seneliai, – dar nuostabiau ir prasmingiau. plačiau»

„Žalia varlė“ atšokavo iki šiandienos (nuotraukos)

Kas gali būti kilniau už pomirtinę rašytojo premiją jauniesiems kūrėjams? Tačiau ir kilniausios misijos baigiasi, kai išsenka tam skirtas fondas. Panevėžiečiai bibliotekininkai neslepia, kad iš Aukštaitijos sostinės kilusio rašytojo Kazimiero Barėno našlės atsiųsti pinigai, išdalinus dešimt premijų, jau beveik baigėsi, bet viltis tęsti tradiciją vis gyva. plačiau»

Kryžius – po lapeliais, žiedeliais, žalčiukais (nuotraukos)

Rengiantis krašto tautodailininkų parodai Aukštaitijos sostinėje, knieti padiskutuoti apie tautodailės kūrinį: ko jame daugiau – sopulio dėl priespaudos ir vargų ar veržimosi į laisvę ir šviesą. Plikas kryžius gal reikštų vien sopulį, betgi vadinamoji saulutė – jau priešingai. plačiau»

Ir kiaušinienės prisivalgė, ir nepaprastą vaizdinį sukūrė (nuotraukos) (1)

Auksarankė panevėžietė taip papuošė savo kiemą, kad panevėžiečiai čia eina pasigrožėti nuostabiu vaizdu, čekši fotoaparatais. Žmonės sako, jei tas kiemas būtų ne miesto nuošalėje, o centre, žiūrovai prie jo rinktųsi miniomis. plačiau»

Nutūpė dar viena „Aukso paukštė“

Pasvalio kultūros centro vaikų ir jaunimo teatrui „Drama“ ir jo vadovei Astai Liukpetrienei įteiktas prestižinis metų mėgėjų meno apdovanojimas „Aukso paukštė“. plačiau»

Pasišventėliams

Juozo Miltinio dramos teatre tradiciškai ir šiemet įteikti Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliai „Tarnaukite Lietuvai“. Tarp apdovanotųjų – ir Panevėžio krašto kultūros bei istorijos baruose savanoriškai plušantys altruistai. plačiau»

Karinės dainos numalšina ir neramius sapnus (nuotraukos)

Jokia valstybinė šventė neišsiverčia be Panevėžio apskrities šaulių 5-osios rinktinės choro „Aukštaitis“. Čia susirinkę dainingi patriotai, gyvenime atlaikę ir nelengvų išbandymų. plačiau»

Tapo aikštingu anglų didiku

Ką tik iš filmavimo Maskvoje parskridęs panevėžietis aktorius Laimutis Sėdžius džiaugiasi, kad ten per didžiuosius speigus nesušalo, o gegužę, kai vėl vyks į Rusijos sostinę, bus jau šiltas pavasaris, kur kas maloniau kurti jam ir pačiam įdomų vaidmenį. plačiau»

Partizano sūnėnui iš graudulio blizgėjo akys (1)

Kultūros darbuotojų sukurtas pirmasis filmas apie Kupiškio krašto partizanus sulaukė garsaus kraštotyrininko Romo Kauniečio įvertinimo: autoriai padirbėję geriau nei profesionalai. Kad atremtų iššūkį tiksliai papasakoti faktus, o kartu ir sujaudintų žiūrovus, operatorius net nėrė rudenį į šaltą upės vandenį. plačiau»
1 | 2 | 3
www.panskliautas.lt - visos teisės saugomos.